Thái Sơn 01/02/2024 08:35

‘Chìa khóa’ phát triển điện khí LNG tại Việt Nam

(Chinhphu.vn) - LNG sẽ là năng lượng có tính “gối đầu”, có tính chuyển đổi và giữ vai trò rất quan trọng từ nay cho đến năm 2030 khi mục tiêu LNG chiếm khoảng 25% tổng công suất nguồn điện.

Theo lộ trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, Quy hoạch điện 8 đặt mục tiêu chuyển đổi 18 GW điện than vào năm 2030 được thay thế bằng 14 GW điện khí hóa lỏng (LNG) và 12-15 GW nguồn năng lượng tái tạo. Theo các chuyên gia, LNG sẽ là năng lượng có tính "gối đầu", có tính chuyển đổi và giữ vai trò rất quan trọng từ nay cho đến năm 2030 khi mục tiêu LNG chiếm khoảng 25% tổng công suất nguồn điện. TS. Võ Trí Thành chia sẻ.

"Điện mặt trời và điện gió do tính không ổn định nên không thể là điện nền được. LNG không chỉ có tính ổn định về điện mà còn có tính nền, ổn định và bảo đảm. Đây là lý do lại cần đến LNG trước khi chúng ta có hydrogen xanh làm điện nền. Thứ hai, để thực hiện cam kết tăng trưởng xanh tại COP26 thì năng lượng giữ vai trò trọng yếu, 60, 70% phát thải khí là liên quan đến năng lượng, chính vì vậy LNG đóng rất quan trọng. Chúng ta đều biết năm 2026, EU sẽ áp đặt rất mạnh mẽ những tiêu chuẩn xanh đối với hàng hóa, sản phẩm của các nước tham gia các chuỗi cung ứng với EU. Đòi hỏi hàng nghìn doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sử dụng năng lượng sạch. LNG ít nhiều làm giảm phát thải, như vậy làm cho quá trình sản xuất xanh hơn, khả năng cạnh tranh bán được hàng sẽ tốt hơn".

‘Chìa khóa’ phát triển điện khí LNG tại Việt Nam- Ảnh 1.

Các bồn chứa LNG tại Việt Nam.

Việc phát triển điện khí hóa lỏng LNG tại Việt Nam đang được triển khai song còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức cần sớm được giải quyết. Cụ thể như: Chúng ta phải nhập khẩu hoàn toàn loại nhiên liệu này, trong khi giá nhiên liệu lại biến động thất thường. Khung khổ pháp lý hiện hành cho các dự án LNG ở Việt Nam vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Cơ chế giá điện sử dụng nhiên liệu LNG chưa có quy định đầy đủ…TS Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam đã nêu một số điều kiện cần và đủ để LNG phát triển thời gian tới.

"Chìa khóa để hiện thực hóa các dự án điện LNG theo Quy hoạch điện 8 gồm: Các cam kết dài hạn, trung hạn và ngắn hạn là rất quan trọng. Thứ hai là cơ chế thị trường cho chuỗi khí điện LNG và các hộ tiêu thụ điện. Thứ ba là đổi mới nhận thức và tư duy từ xây dựng cơ chế chính sách, tới triển khai thực hiện. Thứ tư là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Thứ năm là Nghi quyết chuyên đề của Quốc hội cho lĩnh vực năng lượng, trong đó có điện khí LNG. Đây là những điều kiện cấp bách hơn bao giờ hết"

Hiện nay, việc phát triển nhiệt điện khí (gồm tự nhiên và LNG) là hướng đi tất yếu, có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện cho nền kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam. Trong quá trình chuyển dịch này sẽ không tránh khỏi phát sinh những khó khăn và thuận lợi. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải có những giải pháp đồng bộ, linh hoạt và kịp thời.

Từ ngày
- đến ngày