Hoàng Thu Trang 16/03/2022 19:14

Chất thải rắn cần được coi là một loại tài nguyên tái chế có hiệu quả

(Chinhphu.vn) - Thực trạng vệ sinh môi trường và đô thị đối mặt nhiều thách thức đặc biệt là rác thải. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, vấn đề chính sách, pháp lý quy định trách nhiệm xử lý rác thải đã có đầy đủ trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, các nghị định, thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, cần phải có sự phối hợp của cả hệ thống chính trị và người dân để đạt hiệu quả cao nhất.

Việc chất thải rắn chôn lấp không hợp vệ sinh gây hệ lụy rất lớn cho môi trường, hơn nữa đây là tài nguyên nhưng chưa được tái chế sử dụng hiệu quả. Năm 2022, Bộ TN&MT sẽ tổng kết đánh giá toàn bộ trung tâm xử lý chất thải, tình trạng môi trường hiện nay và công bố công nghệ để các địa phương lựa chọn công nghệ tái chế phù hợp. Quy trình từ thu gom đến xử lý cần công nghệ đồng bộ.

Từ ngày
- đến ngày