Hoàng Mai Trinh 15/04/2022 12:02

Chấm dứt bổ nhiệm chức vụ hàm: Đúng đắn và phù hợp

(Chinhphu.vn) - Theo kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm, từ ngày 1/4/2022, chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Trao đổi với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) cho biết, chức danh "hàm" đã có cách đây hơn 20 năm, nó ra đời với mục đích để xử lý, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ. Theo ông Nguyễn Đức Hà, có 3 trường hợp cụ thể khi bổ nhiệm cán bộ chức vụ hàm.

Lý giải về việc chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, ông Nguyễn Đức Hà cho rằng, thực tế hiện nay chức vụ hàm không có trong danh mục thang bảng lương của nhà nước, thứ hai một số trường hợp đặc biệt nói trên đã được xử lý, khắc phục.

Ông Nguyễn Đức Hà cho biết thêm, kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn hiện nay. Đồng thời góp phần chặt chẽ hơn trong công tác cán bộ, nhất quán, đồng bộ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ.

Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm trong thời gian tới, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Kết luận này trong hệ thống chính trị. Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện chế độ chuyên gia cao cấp, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chiến lược trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để trình Ban Bí thư xem xét.

Từ ngày
- đến ngày