Trần Thơm 02/08/2023 16:15

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh

(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo số 299/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân

Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh - Ảnh 1.

Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Tại Thông báo số 299/TB-VPCP,  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ; kiên quyết chỉ ban hành TTHC mới trong trường hợp thật sự cần thiết để quản lý, điều chỉnh quan hệ xã hội mới phát sinh.

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài

Quyết định 899/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp mạnh, đột phá để thu hút và trọng dụng nhân tài (cả trong và ngoài nước) đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn như: Khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa; khoa học xã hội; y tế; thông tin và truyền thông, chuyển đổi số...

Sửa Nghị định 81/2021/NĐ-CP theo hướng không tăng học phí năm học 2023 – 2024

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 300/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Tại Thông báo này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, thống nhất với các Bộ có liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và không tăng học phí năm học 2023 - 2024; trình Chính phủ trước ngày 08/8/2023.

Chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về UBND TP Hà Nội quản lý

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP chuyển giao nguyên trạng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND TP Hà Nội quản lý từ ngày 1/8/2023.

Từ ngày
- đến ngày