Hoàng Thu Trang 22/02/2023 16:21

Cần thống nhất giải thích từ ngữ trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Chinhphu.vn) - Góp ý về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng Ban soạn thảo cần chỉnh sửa lại những câu chữ, nội dung không phù hợp với thực tế, thống nhất giải thích từ ngữ trong dự thảo, tránh gây ra những khó khăn khi thực thi.

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, quyền sử dụng đất là quyền sử dụng loại tài sản, hàng hóa đặc biệt, là nguồn lực to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, là lĩnh vực tác động nhiều đến đời sống nhân dân. Đây là lĩnh vực được Nhà nước quan tâm trong xây dựng hệ thống pháp luật. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đưa ra lấy ý kiến nhân dân lần này có rất nhiều điểm mới, tiếp thu góp ý, phản biện xã hội của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân. Một trong những góp ý được quan tâm nhiều nhất là quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, TS. KTS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, so với Luật 2013, dự thảo Luật lần này đã có nhiều quy định cụ thể hơn và khoa học hơn. 

Cần thống nhất giải thích từ ngữ trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cũng theo TS. KTS. Đào Ngọc Nghiêm, Ban soạn thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần chỉnh sửa lại những câu chữ, nội dung không phù hợp với thực tế, thống nhất giải thích từ ngữ trong dự thảo, tránh gây ra những khó khăn khi thực thi. 

Từ ngày
- đến ngày