Minh Ngọc 18/03/2023 17:41

Cần thiết kế lại chức năng, nhiệm vụ của UBQLVNN tại doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, mô hình, đổi mới hoạt động của Ủy ban để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, đặc biệt là việc "cởi trói" về cơ chế, làm rõ vai trò, chức năng, trách nhiệm của Uỷ ban.

Cần thiết kế lại chức năng, nhiệm vụ của UBQLVNN tại doanh nghiệp - Ảnh 1.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch.

Hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Quốc hội là tách bạch, phân định rõ chức năng chủ sở hữu vốn của Nhà nước với chức năng quản lý nhà nước với đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp, năm 2018, Chính phủ đã thành lập Ủy ban và giao thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty (trước đây thuộc 5 bộ), góp phần quan trọng để các bộ làm tốt hơn nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước, tập trung vào ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật, kiểm tra, thanh tra, giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Sau gần 5 năm thành lập Ủy ban, mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận, đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện mô hình Ủy ban là cơ quan trực thuộc Chính phủ, làm đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng thời chỉ ra những ưu điểm, kết quả đạt được, cũng như một số hạn chế.

Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng làm việc với UBQLV NN tại DN và 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Uỷ ban (ngày 18/3), Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, mô hình, đổi mới hoạt động của Ủy ban để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, đặc biệt là việc "cởi trói" về cơ chế, làm rõ vai trò, chức năng, trách nhiệm của Uỷ ban.

Từ ngày
- đến ngày