Hoàng Thu Trang 03/11/2023 14:34

Cần nhất quán trong bồi thường, tái định cư, thu hồi đất thực hiện dự án

(Chinhphu.vn) - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp. Đại biểu Lê Thanh Vân - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau cho rằng cần quán triệt nguyên tắc nhất quán bồi thường giá đất theo nguyên tắc chỉ bồi thường giá trị đất theo mục đích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, phải có sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, vừa ổn định cuộc sống của người dân, vừa tạo điều kiện thực hiện công tác chỉnh trang và phát triển đô thị một cách hiệu quả. Đại biểu Lê Thanh Vân - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau cho rằng cần quán triệt nguyên tắc nhất quán bồi thường giá đất theo nguyên tắc chỉ bồi thường giá trị đất theo mục đích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Cần nhất quán trong bồi thường, tái định cư, thu hồi đất thực hiện dự án - Ảnh 1.

Đại biểu Lê Thanh Vân - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau

Đại biểu Hà Đức Minh - Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai cũng cho ý kiến về quy định với các trường hợp nhà nước cho thuê đất không thông qua đấu giá, trong đó có trường hợp cho thuê đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh đối với người được Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuế đất hàng năm, nhưng phải di dời ra khỏi vị trí do ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật; hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất kinh doanh đối với trường hợp thu hồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của người đang sử dụng... 

Cần nhất quán trong bồi thường, tái định cư, thu hồi đất thực hiện dự án - Ảnh 2.

Đại biểu Hà Đức Minh - Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai

Do đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu mở rộng đối tượng cho thuê đất không qua đấu giá với trường hợp này để tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc thu hồi thì phải bố trí lại để tái sản xuất. 

Từ ngày
- đến ngày