Trần Long 20/02/2023 16:30

Bộ Y tế: Tăng cường thanh, kiểm tra liên ngành tại các bếp ăn tập thể

(Chinhphu.vn) - Ngày 20/2, Bộ Y tế ban hành Công văn số 787 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trên tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh việc người đứng đầu cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Cùng với đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, trong đó bảo đảm các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp/khu chế xuất, bếp ăn tại các trường học, bếp ăn tại các cơ sở y tế phải được kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, được phân công, phân cấp quản lý đầy đủ, bảo đảm không để sót, không để cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm được hoạt động.

Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATTP, biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với từng đối tượng như công nhân, học sinh, sinh viên, cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm, nhân viên nhà trường.

Bộ Y tế: Tăng cường thanh, kiểm tra liên ngành tại các bếp ăn tập thể - Ảnh 1.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể.

 

Từ ngày
- đến ngày