Phương Hoa 30/01/2024 07:54

Bộ Xây dựng ưu tiên hoàn thiện thể chế pháp luật

(Chinhphu.vn) - Triển khai Nghị quyết 01/2024 của Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa ban hành Chương trình hành động với 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Triển khai Nghị quyết 01/2024 của Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa ban hành Chương trình hành động với 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
Bộ Xây dựng ưu tiên hoàn thiện thể chế pháp luật- Ảnh 1.

Hình minh họa

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục ưu tiên hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường kinh doanh.

Trong chương trình của mình, Bộ sẽ đẩy mạnh thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường BĐS lành mạnh, ổn định, bền vững.

Bên cạnh đó, Bộ chú trọng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình xây dựng. Đổi mới, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và giá xây dựng. Tăng cường kiểm tra, giám sát sau phân cấp, ủy quyền.

Từ ngày
- đến ngày