Đào Tuấn 28/05/2022 13:20

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Chương trình lớn cần quyết tâm, hiểu biết và trách nhiệm cao

(Chinhphu.vn) - Theo Bộ trưởng Hầu A Lềnh, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là Chương trình lớn cần quyết tâm, hiểu biết và trách nhiệm rất cao, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở địa bàn 13.222 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 51 tỉnh.

Theo Bộ trưởng Hầu A Lềnh, dự kiến ngay trong tháng 5 này, Thủ tướng Chính phủ sẽ ký phê duyệt phương án phân bổ vốn. Vì vậy, giải pháp quan trọng nhất hiện nay là phần tổ chức thực hiện. Các địa phương trên cơ sở quyết định phân bổ vốn này sẽ trình HĐND cấp tỉnh, để phân bổ chi tiết, bao gồm nguồn ngân sách hỗ trợ từ nguồn Trung ương và nguồn ngân sách đối ứng từ địa phương cùng các nguồn ngân sách lồng ghép khác. Đối với các bộ, ngành cần xây dựng kế hoạch triển khai đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Chương trình lớn cần quyết tâm, hiểu biết và trách nhiệm cao - Ảnh 1.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

 

Từ ngày
- đến ngày