Phạm Tiến Quân 24/03/2022 22:42

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 8 nhóm giải pháp khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp nhà nước

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước ngày 24/3, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng trong bối cảnh thế giới và trong nước đang thay đổi nhanh chóng hiện nay, việc đánh giá thực trạng hoạt động khu vực doanh nghiệp nhà nước vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là tại thời điểm mà Chính phủ đang nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế nhanh hiện nay.

Theo người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian qua, khối DNNN đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, song vẫn chưa tương xứng với nguồn lực đang nắm giữ, cần phải được khắc phục với nhiều điểm tồn tại, hạn chế. 

Từ đây, Bộ trưởng đã chỉ ra rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan về quy mô, hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ mới… Từ những thực tế đó, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số giải pháp "cởi trói" nguồn lực DNNN trong nền kinh tế với 8 nội dung trọng tâm.

Từ ngày
- đến ngày