Trần Long 02/11/2023 14:53

Bộ Tài Chính: Tiếp tục hoàn thiện pháp luật để tăng trưởng mạnh hơn

(Chinhphu.vn) - 9 tháng năm 2023, kinh tế nước ta vẫn tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài và bội chi ngân sách cơ bản được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững. Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc đã làm rõ thông tin này tại phiên thảo luận Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

Về Dự toán ngân sách năm 2024, Bộ trưởng Phớc cho rằng đây là nỗ lực lớn của Chính phủ và Quốc hội, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương lần thứ VIII đưa ra dự toán thu ngân sách phả tăng 5,5 %. Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất giảm 2 loại thuế Thuế Bảo vệ môi trường trong xăng dầu và thuế VAT từ 10% xuống 8%, cả hai khoản thuế này giảm 1 triệu, 157,9 nghìn tỷ đồng, chứ không phải là 1 triệu 700 nghìn tỷ đồng nữa, tương đương tăng được 8,46% so với theo hướng thực hiện và dự toán của năm 2023.

Bộ Tài Chính: Tiếp tục hoàn thiện pháp luật để tăng trưởng mạnh hơn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc.

Đặc biệt trong bố trí chi, Bộ trưởng Phớc cho rằng Bộ Tài chính bố trí chi xây dựng cơ bản và đầu tư công đến 677,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 32% trong tổng chi ngân sách để thực hiện đúng chủ trương của Trung ương,bố trí đủ để nâng lương cơ sở từ ngày 1/7.

Từ ngày
- đến ngày