Đào Tuấn 05/07/2023 08:32

Bộ Tài chính sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 10 doanh nghiệp bảo hiểm

(Chinhphu.vn) - Trên cơ sở Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, Chính phủ và Bộ Tài chính sẽ triển khai nghiêm túc, hiệu quả yêu cầu thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ, tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng cho biết, không phải khi có Nghị quyết của Quốc hội, Bộ mới triển khai, mà việc thanh, kiểm tra, giám sát thị trường là chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Thực tế, vừa qua khi có phát sinh trên thị trường bảo hiểm cũng như qua phản ánh từ báo chí, Bộ Tài chính đã triển khai công tác thanh tra. Sau đó, ngày 30/6 vừa qua, Bộ đã công bố kết quả thanh tra với 4 doanh nghiệp bảo hiểm thông qua việc liên kết ngân hàng để kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Bộ đang triển khai theo quy trình của thanh tra và một thời gian ngắn nữa sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm và sẽ công bố công khai. 

Bộ Tài chính sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 10 doanh nghiệp bảo hiểm - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin về việc thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ.

 

Từ ngày
- đến ngày