Hoàng Thu Trang 04/08/2022 11:33

Bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu mới

(Chinhphu.vn) - Thời gian gần đây, việc một số nước không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam do hộ chiếu theo mẫu mới của Việt Nam thiếu thông tin nơi sinh, dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực khiến nhiều người dân lo lắng.

Làm rõ về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết bộ quyết định sẽ ghi bổ sung ở phần bị chú trong hộ chiếu mới nội dung nơi sinh của công dân.

Bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu mới - Ảnh 1.

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi ra nước ngoài học tập, lao động, du lịch, làm việc, Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu các điều luật, các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề hộ chiếu để có thể bổ sung thêm mục nơi sinh trong phần nhân thân của hộ chiếu mới.

Từ ngày
- đến ngày