Trần Long 03/02/2023 11:54

Bộ GTVT: Siết chặt công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe

(Chinhphu.vn) - Theo Bộ GTVT, công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX có sự ảnh hưởng lớn đến xã hội, ảnh hưởng trực tiếp lớn đến người dân, đơn vị vận tải, chất lượng đầu vào là lái xe, an toàn giao thông. Vì vậy, thời gian qua công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX được các bộ, ngành địa phương quan tâm, triển khai thực hiện.

Bộ GTVT: Siết chặt công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe - Ảnh 1.

Nâng cao hơn nữa về chất lượng của công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao hơn nữa về chất lượng của công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX thời gian tới, đồng thời thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, Bộ GTVT vừa có công văn số 875 gửi UBND các tỉnh, thành phố, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trọng tâm:

Một là, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp cụ thể nhằm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi GPLX.

Hai là, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX cơ giới đường bộ. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của ngành Công an, y tế...

Ba là, các Sở GTVT chỉ đạo hội đồng sát hạch, tổ sát hạch, cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Từ ngày
- đến ngày