Trần Long 18/11/2022 11:54

Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 3730/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia).

Theo quyết định, các bên có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết, kế hoạch bảo đảm các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT.

Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi, việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật, nhân viên các bên tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của IELTS Australia Pty Ltd và pháp luật của Việt Nam.

Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS - Ảnh 1.

Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS.

 

Từ ngày
- đến ngày