Trần Long 23/12/2022 16:59

Bộ Công Thương thanh tra nhiều doanh nghiệp trong năm 2023

(Chinhphu.vn) - Căn cứ các quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, Bộ Công Thương sẽ thực hiện thanh tra đối với 216 đơn vị, đặc biệt trong đó có các đơn vị lớn như là Habeco, Grab, Aeon, các công ty con thuộc BRG, FPT, Tổng Công ty khoáng sản.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng trong đời sống xã hội.

Theo đó, căn cứ các quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, Bộ Công Thương sẽ thực hiện thanh tra đối với 216 đơn vị, đặc biệt trong đó có các đơn vị lớn như là Habeco, Grab, Aeon, các công ty con thuộc BRG, FPT, Tổng Công ty khoáng sản. 

Nội dung thanh tra như sau: Việc chấp hành các quy định Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, công tác đầu tư, mua sắm thiết bị; Thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; An toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản; Chấp hành các quy định về phòng chống tham nhũng; Chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; Chấp hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực điện lực, xăng dầu, khai thác chế biến khoáng sản; Việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, bán hàng đa cấp.

Thời điểm thực hiện thanh tra sẽ thực hiện từ quý I đến quý IV năm 2023. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương các địa phương thực hiện thanh tra.

Bộ Công Thương thanh tra nhiều doanh nghiệp trong năm 2023 - Ảnh 1.

Bộ Công Thương thanh tra nhiều doanh nghiệp trong năm 2023.

 

Từ ngày
- đến ngày