Trần Long 24/11/2022 16:48

Bộ Công Thương: Hai kịch bản phân giao xăng dầu tối thiểu năm 2023

(Chinhphu.vn) - Trong bối cảnh nguồn cung của thị trường xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Mới đây, Bộ Công Thương đã đưa ra hai kịch bản dự kiến về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu đến năm 2023.

Trong bối cảnh nguồn cung của thị trường xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Mới đây, Bộ Công Thương đã đưa ra hai kịch bản dự kiến về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu đến năm 2023.

Cụ thể, kịch bản 1 có tỷ lệ tăng trưởng 10% so với năm 2022, tương đương 25 triệu 900 nghìn m3/ tấn và kịch bản 2 tăng trưởng 15%, tương đương 26 triệu 760 nghìn m3/ tấn. Sản lượng này phải được phân bổ từng tháng, quý. Mỗi tháng, quý căn cứ vào số liệu thực hiện trên phần mềm quản lý sẽ áp dụng từ 1/1/2023 để có điều chỉnh phù hợp.

Bộ Công Thương: Hai kịch bản phân giao xăng dầu tối thiểu năm 2023 - Ảnh 1.

Bộ Công Thương đưa ra hai kịch bản dự kiến về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu đến năm 2023.

Theo Bộ Công Thương, trong phân giao này cần tách bạch tương đối giữa sản lượng nhập khẩu và mua hàng sản xuất trong nước. Nếu doanh nghiệp nào không có đủ năng lực thì liên kết với nhau để nhập. Từng doanh nghiệp phải có sản lượng nhập để khẳng định trong mọi tình huống có nguồn cung ra thị trường. Việc phân giao này phải căn cứ kế hoạch sản xuất của nhà máy trong nước, nhất là kế hoạch duy tu, bảo dưỡng định kỳ để có sự điều chỉnh kịp thời.

Cũng bắt đầu từ ngày 1/1/2023 Bộ Công Thương sẽ thống nhất quản lý hệ thống kinh doanh xăng dầu đối với doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối bằng công nghệ số do đơn vị này chủ trì, và dự kiến tháng 12 sẽ có buổi tập huấn thống nhất về ứng dụng phần mềm quản lý xăng dầu. 

Từ ngày
- đến ngày