Thái Sơn 13/05/2022 19:21

Bảo vệ giá trị Việt trên không gian mạng

(Chinhphu.vn) - Báo cáo toàn cảnh Digital Việt Nam của We Are Social và Hootsuite, tổng dân số Việt Nam tính đến tháng 2 năm 2022 là khoảng 98 triệu dân, trong đó có trên 72 triệu người dùng Internet. Chính vì vậy, mặc dù là "không gian ảo", "thế giới ảo", nhưng sức ảnh hưởng và những tác động của Internet tại Việt Nam là rất thật.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, cần phải nhanh chóng, đồng bộ, quyết liệt để bảo vệ những giá trị Việt trên không gian mạng, nhất là trong bối cảnh hội nhập và cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Bảo vệ giá trị Việt trên không gian mạng - Ảnh 1.

Mở rộng không gian sáng tạo và đa dạng hóa các hình thức biểu đạt nội dung của người Việt để các giá trị tốt đẹp được lan toả mạnh mẽ hơn trên không gian mạng.

Chúng ta cần có nhận thức chung về những cơ hội to lớn của chuyển đổi số cũng như các thách thức đi kèm. Việc bảo vệ chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay khó khăn lớn nhất là trên không gian mạng và internet là mặt trận chính, là tuyến đầu…Chúng ta không chiếm lĩnh trận địa này thì người khác sẽ chiếm, chúng ta không đoàn kết nhân dân trên mạng thì người khác sẽ lôi kéo. Đây là việc mà toàn xã hội phải làm. Nếu chúng ta không làm thì ai làm, nếu bây giờ không làm thì bao giờ?

Từ ngày
- đến ngày