Trần Long 23/05/2023 17:59

Bảo đảm giải ngân vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đúng hạn

(Chinhphu.vn) - Trong chương trình làm việc, chiều 23/5 của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dung báo cáo Quốc hội về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đã tạo ra không gian phát triển mới, động lực mới, năng lực mới cho các ngành, lĩnh vực, các địa phương, góp phần quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi và phát triển kinh tế. Cụ thể, kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 đã được Quốc hội quyết nghị là 338.415 tỷ đồng, trong đó bố trí cho các nhiệm vụ, dự án của Chương trình là 137.844 tỷ đồng.

Bảo đảm giải ngân vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đúng hạn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ kiến nghị phân bổ 1.208,188 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn năm 2023 còn lại của chương trình mục tiêu quốc gia. Đa số ý kiến Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí trình Quốc hội phương án phân bổ số vốn này và đề nghị Chính phủ phân bổ vốn sớm để có cơ sở thực hiện, đảm bảo khả năng giải ngân sớm.

Từ ngày
- đến ngày