Đào Tuấn 09/08/2022 18:43

Bảo đảm đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong Đề án 06

(Chinhphu.vn) - Sau 6 tháng chính thức triển khai, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, cụ thể.

Thực tiễn đã khẳng định tầm quan trọng, sự cần thiết của nhiệm vụ này, như việc ứng dụng công nghệ trong quản lý tiêm chủng vaccine, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Để bảo đảm đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được xác định từ nay đến hết năm 2022, theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án và 29 dịch vụ công theo Quyết định số 422 ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với những dịch vụ công nào nâng được lên mức độ 4 thì chúng ta phải thực hiện ngay, những dịch vụ nào chưa hoàn thành thì tập trung thực hiện.

Bảo đảm đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong Đề án 06  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Từ ngày
- đến ngày