Thái Sơn 19/06/2022 07:23

Báo chí và trách nhiệm bảo vệ biên cương trên không gian mạng

(Chinhphu.vn) - Hiện nay, sự phát triển của môi trường mạng ngày càng phong phú và đa dạng, đa chiều cả thông tin tích cực và tiêu cực. Và tất yếu xảy ra là theo quy luật truyền thông tin, người dân sẽ được tiếp nhận cả mặt tích cực và tiêu cực. Chính vì vậy, câu hỏi mà lâu nay chúng ta đã, đang và sẽ luôn đặt ra là làm gì và làm thế nào để đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, đẩy lùi các thông tin xấu độc.

Hiện nay, bất cứ điều gì mà chúng ta làm tốt thì các thế lực thù địch, phản động lại lợi dụng các nền tảng số xuyên biên giới để xuyên tạc, chống phá, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước trên mọi mặt kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, ngoại giao…Đây là điều hết sức nguy hại và cần phải ngăn chặn ngay. Chính vì vậy, ngoài sự vào cuộc, phối hợp của các ngành, các cấp thì hệ thống báo chí nước ta với chức năng, nhiệm vụ của mình cần phải xung kích, tiên phong tham gia mạnh mẽ trong việc "chống giặc ngoại xâm", bảo vệ biên cương trên không gian mạng. 

Báo chí và trách nhiệm bảo vệ biên cương trên không gian mạng - Ảnh 1.

Bảo vệ chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay khó khăn lớn nhất là trên không gian mạng.

Thứ nhất, báo chí chúng ta phải phát huy sự kết nối rất rộng rãi các loại hình như là báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình để tạo ra sức mạnh tổng hợp phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên mạng. 

Thứ hai, chúng ta phải tận dụng môi trường số, tận dụng công nghệ số tạo ra một siêu thị mạng chính thống để đưa luồng thông tin chính thống, luồng thông tin tích cực tới đông đảo quần chúng nhân dân. 

Thứ ba, tránh tình trạng trên báo chí thì phóng viên, nhà báo chúng ta nói theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhưng trên Trang cá nhân của mình thì lại có những comment, những bình luận không đúng đắn, gây sự phân tâm trong nhân dân. Với trách nhiệm của nhà báo cách mạng, mỗi người trên Trang cá nhân của mình cũng phải góp phần vào công cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

Từ ngày
- đến ngày