Phương Mai 20/10/2023 16:29

Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giảm thời gian ủ bệnh làm căn cứ công bố hết dịch COVID-19

(Chinhphu.vn) - Theo Quyết định 26/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bệnh COVID-19 thuộc nhóm B, thời gian ủ bệnh trung bình là 4 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 8 ngày.

Giảm thời gian ủ bệnh làm căn cứ công bố hết dịch COVID-19

Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giảm thời gian ủ bệnh làm căn cứ công bố hết dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Giảm thời gian ủ bệnh làm căn cứ công bố hết dịch COVID-19

Theo Quyết định 26/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bệnh COVID-19 thuộc nhóm B, thời gian ủ bệnh trung bình là 4 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 8 ngày. Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg trước đây quy định thời gian ủ bệnh trung bình của COVID-19 là 14 ngày và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc mới đối với bệnh COVID-19 là 28 ngày. Bộ Y tế cho biết, việc sửa đổi thời gian ủ bệnh trung bình giảm xuống từ 14 ngày còn 4 ngày và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh COVID-19 mới giảm từ 28 ngày còn 8 ngày căn cứ trên cơ sở khoa học; diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay; và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ.

Phát động Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát"

Thông báo số 422/TB-VPCP cho biết, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thảo luận và thống nhất phát động Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" từ nay đến năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tại Thông báo số 424/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới là tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đề xuất những cơ chế sáng tạo hơn nữa, đột phá hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội trong đó có lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại biên giới; tuyệt đối không được chủ quan trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, qua tuyến biển…

Từ ngày
- đến ngày