Phương Mai 05/07/2023 16:25

Ban hành Nghị định về an toàn trong thiết kế, chế tạo, xây dựng, vận hành công trình dầu khí

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí, trong đó quy định về an toàn trong thiết kế, chế tạo, xây dựng, vận hành công trình dầu khí.

Ban hành Nghị định về an toàn trong thiết kế, chế tạo, xây dựng, vận hành công trình dầu khí

Ban hành Nghị định về an toàn trong thiết kế, chế tạo, xây dựng, vận hành công trình dầu khí - Ảnh 1.

An toàn trong thiết kế, chế tạo, xây dựng, vận hành công trình dầu khí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí, trong đó quy định về an toàn trong thiết kế, chế tạo, xây dựng, vận hành công trình dầu khí. Cụ thể, công trình dầu khí phải được thiết kế, chế tạo, xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được thừa nhận và áp dụng rộng rãi tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bảo đảm các yêu cầu sau: An toàn về công nghệ; An toàn về xây dựng; An toàn về phòng chống cháy nổ; Vùng và hành lang an toàn; Các quy định về bảo vệ môi trường; Chịu được các tải trọng dự kiến trong quá trình vận hành và khi xảy ra sự cố; Không tạo ra sự cố dây chuyền từ sự cố đơn lẻ.

Thủ tướng Chính phủ ra công điện về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 616/CĐ-TTg về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030. Công điện yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã, Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; đặc biệt là công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cần sớm hoàn thành để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Bổ nhiệm Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế, thương mại quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 797/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm giữ chức Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, thay ông Trần Quốc Khánh đã nghỉ hưu theo chế độ.

Từ ngày
- đến ngày