Trần Thơm 28/06/2024 16:47

Ban hành Nghị định mới về giá đất

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành.

Chính phủ ban hành Nghị định mới về giá đất
Ban hành Nghị định mới về giá đất- Ảnh 1.

Ban hành Nghị định mới về giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành. Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất. Nghị định cũng quy định cụ thể việc áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai.

Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 26/6/2024 phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành. Theo Kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại Công ty mẹ, các đơn vị thành viên của VNR giai đoạn đến hết năm 2025, Công ty mẹ - VNR duy trì là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; giữ nguyên mô hình tổ chức của Trung tâm Điều hành giao thông vận tải đường sắt; các chi nhánh khai thác đường sắt, các chi nhánh xí nghiệp đầu máy và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 27/6/2024 bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia thay ông Nguyễn Văn Thịnh (do có sự thay đổi về vị trí công tác đối với ông Nguyễn Văn Thịnh).

Từ ngày
- đến ngày