Trần Thơm 17/11/2023 16:34

Ban hành Chương trình hành động phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 189/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Ban hành Chương trình hành động phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Ban hành Chương trình hành động phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học- Ảnh 1.

Phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 189/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện 05 nhiệm vụ, giải pháp: Thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới; Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; Xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; Hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học.

Quy định mới cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thực hiện thuê doanh nghiệp thẩm định giá giống cây trồng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. Trong đó, Nghị định quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thuê doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện thẩm định giá đối với giống cây trồng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng theo pháp luật hiện hành.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mới đây đã ký Công điện số 1097/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, buộc tiêu hủy trên 20.000 con lợn tại 44 tỉnh, thành phố, nhất là tại các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Bình, Đắk Lắk,..; dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng từ tháng 8 trở lại đây tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi lợn và bảo đảm nguồn cung thực phẩm.

Từ ngày
- đến ngày