Trần Thơm 22/03/2024 20:46

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ban hành Chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 04/2024/QĐ-TTg quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện. Theo đó, chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang; người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;... Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc): Mức chi tối đa 1.000.000đồng/người/lần; không quá 3.000.000 đồng/người/năm.

Đến hết năm 2024, hoàn thành kiện toàn tổ chức hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện 

Tại Thông báo 110/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư, ban hành kế hoạch hành động, bảo đảm từ nay đến hết năm 2024, hoàn thành việc kiện toàn tổ chức hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện. Bộ Tài chính: bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về người cao tuổi; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội Người cao tuổi các cấp theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang 

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Cụ thể, tại Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 20/3/2024, Phó Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình. Tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 20/3/2024, Phó Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Anh Thư. Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2024.

Từ ngày
- đến ngày