Đào Tuấn 27/10/2022 11:07

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Quyết định số 2787 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước.

Theo Quyết định, trong lĩnh vực môi trường, các thủ tục hành chính cấp trung ương bị bãi bỏ gồm: cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; cấp lại giấy phép xử lý chất thải nguy hại; chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nước; Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh; cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải; xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước  - Ảnh 1.

Nhà máy xử lý nước thải trong Khu công nghiệp

 

Từ ngày
- đến ngày