Văn Minh Ngọc 05/02/2023 21:05

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: Đột phá từ kinh tế biển

(Chinhphu.vn) - Hôm nay (5/2), Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng.

Hôm nay (5/2), Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng.

Trước đó, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc để phổ biến, quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TƯ diễn ra ngày 16/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ thực sự là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, là "mặt tiền" của quốc gia, "cửa ngõ" ra biển cả, cũng như là "bệ đỡ" cho các tỉnh Tây Nguyên, kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây. Tuy nhiên, vùng có nhiều chỉ số phát triển thấp hơn mức trung bình của cả nước. Tiềm năng, lợi thế, nhất là lợi thế về kinh tế biển, chưa được khai thác hợp lý.

Chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phân tích nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu của vùng thấp hơn mức độ trung bình cả nước. 

Trong các nhóm giải pháp được Chính phủ đề ra để phát triển vùng, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển là "then chốt" nhất trong việc tạo ra đột phá cho vùng. 

Đối với lo ngại về phát sinh sự cạnh tranh giữa các khu kinh tế ven biển trong vùng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết giải pháp đưa ra là phân định rõ trọng tâm, trọng điểm cho các khu kinh tế ven biển để chuyên nghiệp hoá, tăng cường tính bổ trợ và liên kết vùng.

Bên cạnh đó, do sự chệnh lệch về điều kiện và nguồn nhân lực giữa các địa phương trong vùng khá lớn nên việc phát triển kinh tế biển tại đây cũng sẽ ưu tiên tập trung đầu tư cho hạ tầng giao thông, logistics và phát triển nhân lực chất lượng cao./. 

Từ ngày
- đến ngày