Minh Ngọc 20/09/2022 17:53

Ba trụ cột chính trong hỗ trợ doanh nghiệp FDI

(Chinhphu.vn) - Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, ba trụ cột chính là Chính sách ưu đãi đầu tư, thủ tục hành chính và môi trường đầu tư. Ngoài ra là công khai, minh bạch, công bằng trong quá trình đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong chính sách tài khóa.

Các doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của nền kinh tế và kiến tạo sự phát triển ở Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết Chính phủ cũng như các cơ quan chức năng luôn sát cánh với các nhà đầu tư nước ngoài và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đầu tư.

Từ ngày
- đến ngày