Hoàng Thu Trang 25/10/2022 09:46

ADB: Chủ trì gói tài trợ trị giá 135 triệu USD để hỗ trợ vận chuyển bằng xe điện ở Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã huy động một gói tài trợ giá 135 triệu USD cho Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast để sản xuất đội xe buýt vận tải công cộng chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Việt Nam và mạng lưới sạc xe điện toàn quốc đầu tiên.

Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã huy động một gói tài trợ giá 135 triệu USD cho Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast để sản xuất đội xe buýt vận tải công cộng chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Việt Nam và mạng lưới sạc xe điện toàn quốc đầu tiên. Gói tài trợ này sẽ hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu phát thải khí nhà kính ròng bằng không và mở rộng các ngành sản xuất chế tạo công nghệ cao. Gói tài trợ kỳ hạn 7 năm bao gồm 20 triệu USD vốn vay do ADB tài trợ, các khoản vay song song trị giá 87 triệu USD được ADB xúc tác trên cương vị người chủ trì thu xếp vốn được ủy quyền, và khoản tài trợ ưu đãi trị giá 28 triệu USD. Gói tài trợ khí hậu này được Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu chứng nhận – đây là cơ chế gắn nhãn cho các trái phiếu, khoản vay và công cụ nợ khác góp phần khắc phục biến đổi khí hậu.

Ngành giao thông vận tải của Việt Nam chiếm 18% tổng lượng phát thải khí nhà kính hàng năm; việc phi các-bon hóa ngành này, thông qua những giải pháp như phương tiện chạy bằng điện, sẽ tác động trực tiếp tới tham vọng đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Ngoài ra, dự án bao gồm khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 950.000 USD từ ACFP và CTF, tập trung nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về những tác động kinh tế, xã hội và môi trường của việc di chuyển bằng xe điện, nhằm giúp thúc đẩy việc thâm nhập thị trường của các phương tiện này.

Từ ngày
- đến ngày