Hoàng Thu Trang 21/03/2023 15:36

80% trung tâm đăng kiểm trên cả nước hoạt động trở lại

(Chinhphu.vn) - Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến ngày 20/3, hơn 80% số trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã hoạt động trở lại.

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến ngày 20/3, hơn 80% số trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, số lượng dây chuyền hoạt động trở lại mới chỉ đạt khoảng 73%. Hà Nội mở lại nhiều trung tâm nhưng số dây chuyển hoạt động chỉ đạt 20/61. Trong khi đó, TP.Hồ Chí Minh chỉ có 11 trung tâm hoạt động nhưng đang vận hành 24/48 dây chuyển. Hiện nay, tổng số trạm vẫn đang bị dừng trên cả nước là 55. Trong đó, Hà Nội có 15 trạm tạm dừng và 8 trạm dừng tại TPHCM.

Từ ngày
- đến ngày