Thái Sơn 12/03/2024 12:02

7 nội dung trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024

(Chinhphu.vn) - Kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 sẽ được công bố vào tháng 11-12/2024. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm 2025.

Từ ngày 1/4 đến ngày 30/4, việc thu thập thông tin phục vụ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ Bạch Long Vỹ (thành phố Hải Phòng), Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng), Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

7 nội dung trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024- Ảnh 1.

Từ ngày 1/4 đến ngày 30/4, việc thu thập thông tin phục vụ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước.

Việc điều tra nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2021 – 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2026 – 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

7 nội dung chính được điều tra gồm: Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; thông tin về di cư; thông tin về giáo dục; thông tin về hôn nhân; thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10-49 tuổi; thông tin về người chết của hộ; thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 11-12/2024. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm 2025.

Từ ngày
- đến ngày