Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong vài năm trở lại đây, mỗi năm quỹ BHYT chi trả từ 100-105 nghìn tỷ đồng cho việc KCB BHYT, trong đó rất nhiều trường hợp người bệnh được chi trả lên tới nhiều tỷ đồng/năm. Có thể nói, BHYT là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Và để tăng tính thuận tiện trong việc sử dụng thẻ BHYT, từ 1/1/2022, có 3 thay đổi liên quan đến BHYT người dân cần lưu ý.

Từ ngày
- đến ngày