Hoàng Mai Trinh 13/04/2022 12:33

100% tổ chức, cá nhân áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/7

(Chinhphu.vn) - Sau khi triển khai giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố, hiện nay Tổng cục Thuế đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 2 cho 57 tỉnh, thành phố còn lại theo đúng lộ trình đã được đề ra tại Quyết định số 206/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể, Tổng cục Thuế yêu cầu 57 cục thuế triển khai đợt 2 chủ động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm triển khai giai đoạn 1, đồng thời thực hiện ngay việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương, Trung tâm điều hành hóa đơn điện tử tại cục thuế. Bố trí đầy đủ nhân lực, hạ tầng sẵn sàng tiếp nhận, đăng ký, xử lý các yêu cầu về hóa đơn điện tử của người nộp thuế. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức; tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế khi triển khai hóa đơn điện tử; rà soát, phân loại doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn trên địa bàn để có kế hoạch chi tiết theo từng giai đoạn, từng loại đối tượng và có lộ trình triển khai phù hợp.

Đảm bảo đến ngày 10/5/2022 hoàn thành tối thiểu 50%, đến ngày 31/5/2022 phải hoàn thành 90% và đến hết 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn giấy chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Từ ngày
- đến ngày