Hoàng Mai Trinh 10/01/2022 10:36

10 điểm sáng năm 2021

(Chinhphu.vn) - Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa giữ vững quốc phòng - an ninh, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, khẳng định vai trò là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 5/1, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta đã cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu các cấp giao Chính phủ và chính quyền địa phương, với 10 điểm sáng:  dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đẩy nhanh ngoại giao và tiến trình tiêm vaccine; điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch, ban hành các gói hỗ trợ, tạo điều kiện khôi phục kinh tế - xã hội, tăng trưởng GDP phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, CPI bình quân năm 2021 tăng 1,84%, là mức thấp nhất trong vòng 6 năm, đầu tư trực tiếp nước ngoài hồi phục, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 668 tỷ USD, tăng 22,6%; thuộc nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới...

“Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”


Từ ngày
- đến ngày