Tin chỉ đạo điều hành ngày 31/03/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 31/03/2021

Quy định đầu tư vốn ra ngoài Cty mẹ-Tập đoàn Dầu khí VN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2021/NĐ-CP Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong đó quy định cụ thể việc đầu tư, chuyển nhượng vốn ra ngoài Công ty mẹ. Trong đó, Công ty mẹ không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Công ty mẹ không được góp vốn, mua cổ phần, mua toàn bộ doanh nghiệp khác mà người quản lý, người đại diện tại doanh nghiệp đó là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty mẹ.

Ban hành cơ chế hỗ trợ ngân sách địa phương trong phòng, chống COVID-19

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương khó khăn về ngân sách kinh phí thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 gồm: Kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù (phần ngân sách nhà nước đảm bảo) trong phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020. Kinh phí thực hiện cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ phụ cấp chống dịch (phần ngân sách nhà nước đảm bảo) trong phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ.

Tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Thực hiện đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn là một trong những nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Cụ thể, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của các bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.


 

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/05/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/05/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 04/05/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/05/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/04/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/04/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 09/04/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/04/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/04/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/04/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 08/04/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/04/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/04/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/04/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 06/04/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/04/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/04/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/04/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 05/04/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/04/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 02/04/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 02/04/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 02/04/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 02/04/2021