Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/07/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 26/07/2021

 

Thủ tướng quyết định bổ sung hơn 1.500 tỷ đồng phòng chống dịch covid 19

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung hơn 1.553 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 cho Bộ Quốc phòng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Số kinh phí trên bổ sung cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao (tiếp nhận công dân cách ly y tế tập trung; kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trên toàn tuyến biên giới; xét nghiệm, phòng, chống dịch tại các địa phương…); chi trả chế độ đặc thù phòng, chống dịch theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021…

Ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện. Đó là nội dung tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 1331/QĐ-TTg. Chiến lược đề ra 6 mục tiêu cụ thể: 1- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; 2- Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; 3- Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; 4- Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho thanh niên; 5- Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; 6- Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1328/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA). VCA là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức khác, được thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã tự nguyện tham gia (gọi tắt là thành viên); bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. VCA hoạt động trong phạm vi cả nước và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; được gia nhập làm thành viên của các tổ chức tương ứng trong khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.


 


 


 


 


 


 

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/09/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/09/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 22/09/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/09/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/09/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/09/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 21/09/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/09/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/09/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/09/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 20/09/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/09/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/09/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/09/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 17/09/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/09/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/09/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/09/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 16/09/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/09/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/09/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/09/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 15/09/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/09/2021