Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/09/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 14/09/2021

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1497/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Mục tiêu của Phong trào là tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm "phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên"; thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép": Vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân. Đồng thời, đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản.

Phát triển một ứng dụng chính thức duy nhất phục vụ phòng, chống COVID-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch covid 19. Trước mắt chỉ đạo kết nối, liên thông ngay các cơ sở dữ liệu phát sinh từ các ứng dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng (hiện do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý) và kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an quản lý để phục vụ phòng, chống dịch. Chủ trì, thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế để chỉ đạo phát triển một ứng dụng chính thức của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để người dân sử dụng thuận tiện (tạm gọi là ứng dụng phòng, chống COVID - PcCovid).

Kiện toàn Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa thuộc BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 để lưu thông hàng hóa thông suốt

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ký Quyết định kiện toàn Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa thuộc Ban Chỉ đạo. Theo Quyết định, Trưởng Tiểu ban là đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban là tham mưu cho Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống địch COVID-19 triển khai chỉ đạo việc bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các địa phương, nhất là các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để ách tắc các hoạt động cung ứng.


 

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/09/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/09/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 22/09/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/09/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/09/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/09/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 21/09/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/09/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/09/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/09/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 20/09/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/09/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/09/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/09/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 17/09/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/09/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/09/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/09/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 16/09/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/09/2021

Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/09/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/09/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 15/09/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/09/2021