Nghị quyết 68/NQ-CP: Thiết kế chính sách thân thiện với người lao động

Chuyên mục: All News 08/07/2021

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung báo cáo một số vấn đề về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung báo cáo một số vấn đề về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Chuyên mục: All News;Thông tin đa phương tiện;Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV

Ngày phát hành: 27/07/2021

Thời lượng:

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung báo cáo một số vấn đề về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Cần giải pháp giảm nghèo đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Cần giải pháp giảm nghèo đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Chuyên mục: All News;Thông tin đa phương tiện;Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV

Ngày phát hành: 27/07/2021

Thời lượng:

Cần giải pháp giảm nghèo đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Tạo điều kiện để hộ nghèo là chủ thể vươn lên thoát nghèo
Tạo điều kiện để hộ nghèo là chủ thể vươn lên thoát nghèo

Chuyên mục: All News;Thông tin đa phương tiện;Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV

Ngày phát hành: 27/07/2021

Thời lượng:

Tạo điều kiện để hộ nghèo là chủ thể vươn lên thoát nghèo

Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững
Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Chuyên mục: All News;Thông tin đa phương tiện;Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV

Ngày phát hành: 27/07/2021

Thời lượng:

Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Những tín hiệu tích cực để khởi đầu nhiệm kỳ Chính phủ mới
Những tín hiệu tích cực để khởi đầu nhiệm kỳ Chính phủ mới

Chuyên mục: All News;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/07/2021

Thời lượng:

Những tín hiệu tích cực để khởi đầu nhiệm kỳ Chính phủ mới

Việt Nam cần quyết liệt làm giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng
Việt Nam cần quyết liệt làm giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng

Chuyên mục: All News;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/07/2021

Thời lượng:

Việt Nam cần quyết liệt làm giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng