Thời sự hàng ngày

Bản tin thời sự ngày 04/07/2014
Bản tin thời sự ngày 04/07/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 04/07/2014

Thời lượng: 49:29

Bản tin thời sự ngày 04/07/2014

04/07/2014

Bản tin thời sự ngày 04/07/2014
Bản tin thời sự ngày 03/07/2014
Bản tin thời sự ngày 03/07/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 03/07/2014

Thời lượng: 48:03

Bản tin thời sự ngày 03/07/2014

03/07/2014

Bản tin thời sự ngày 03/07/2014
Bản tin thời sự ngày 02/07/2014
Bản tin thời sự ngày 02/07/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 02/07/2014

Thời lượng: 52:04

Bản tin thời sự ngày 02/07/2014

02/07/2014

Bản tin thời sự ngày 02/07/2014
Bản tin thời sự ngày 01/07/2014
Bản tin thời sự ngày 01/07/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 01/07/2014

Thời lượng: 41:58

bản tin thời sự ngày 01/07/2014

01/07/2014

Bản tin thời sự ngày 01/07/2014
Bản tin Thời sự ngày 30/06/2014
Bản tin Thời sự ngày 30/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 30/06/2014

Thời lượng: 43:40

Bản tin Thời sự ngày 30/06/2014

30/06/2014

Bản tin Thời sự ngày 30/06/2014
Bản tin thời sự ngày 29/6/2014
Bản tin thời sự ngày 29/6/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 29/06/2014

Thời lượng: 47:16

Bản tin thời sự ngày 29/6/2014

29/06/2014

Bản tin thời sự ngày 29/6/2014
Bản tin thời sự ngày 28/6/2014
Bản tin thời sự ngày 28/6/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 28/06/2014

Thời lượng: 50:27

Bản tin thời sự ngày 28/6/2014

28/06/2014

Bản tin thời sự ngày 28/6/2014
Bản tin thời sự ngày 27/06/2014
Bản tin thời sự ngày 27/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 27/06/2014

Thời lượng: 44:22

Bản tin thời sự ngày 27/06/2014

27/06/2014

Bản tin thời sự ngày 27/06/2014
Bản tin thời sự ngày 26/6/2014
Bản tin thời sự ngày 26/6/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 26/06/2014

Thời lượng: 42:34

Bản tin thời sự ngày 26/6/2014

26/06/2014

Bản tin thời sự ngày 26/6/2014
Bản tin thời sự ngày 25/06/2014
Bản tin thời sự ngày 25/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/06/2014

Thời lượng: 43:38

Bản tin thời sự ngày 25/06/2014

25/06/2014

Bản tin thời sự ngày 25/06/2014
Bản tin thời sự ngày 24/06/2014
Bản tin thời sự ngày 24/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/06/2014

Thời lượng: 45:48

Bản tin thời sự ngày 24/06/2014

24/06/2014

Bản tin thời sự ngày 24/06/2014
Bản tin thời sự ngày 23/06/2014
Bản tin thời sự ngày 23/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/06/2014

Thời lượng: 44:01

Bản tin thời sự ngày 23/06/2014

23/06/2014

Bản tin thời sự ngày 23/06/2014

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 07/05/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 07/05/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 08/05/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 07/05/2021

Không cực đoan, thái quá, hết sức bình tĩnh, sáng suốt trong phòng chống COVID-19
Không cực đoan, thái quá, hết sức bình tĩnh, sáng suốt trong phòng chống COVID-19

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 07/05/2021

Thời lượng:

Không cực đoan, thái quá, hết sức bình tĩnh, sáng suốt trong phòng chống COVID-19

Phát huy sự chủ động của các địa phương trong phòng chống dịch bệnh
Phát huy sự chủ động của các địa phương trong phòng chống dịch bệnh

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 07/05/2021

Thời lượng:

Phát huy sự chủ động của các địa phương trong phòng chống dịch bệnh