Thời sự hàng ngày

Chương trình thời sự 19h ngày 16/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 16/10/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 17/10/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 16/10/2021

17/10/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 16/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 12/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 12/10/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 13/10/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 12/10/2021

13/10/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 12/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 11/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 11/10/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 12/10/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 11/10/2021

12/10/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 11/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 10/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 10/10/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 10/10/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 10/10/2021

10/10/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 10/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 09/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 09/10/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 09/10/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 09/10/2021

09/10/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 09/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 08/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 08/10/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 08/10/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 08/10/2021

08/10/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 08/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 07/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 07/10/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 07/10/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 07/10/2021

07/10/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 07/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 06/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 06/10/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 06/10/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 06/10/2021

06/10/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 06/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 05/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 05/10/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 05/10/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 05/10/2021

05/10/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 05/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 04/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 04/10/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 04/10/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 04/10/2021

04/10/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 04/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 03/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 03/10/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 04/10/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 03/10/2021

04/10/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 03/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 02/10/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 02/10/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 03/10/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 02/10/2021

03/10/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 02/10/2021

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/10/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/10/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 20/10/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/10/2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả phát triển KT-XH năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả phát triển KT-XH năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV

Ngày phát hành: 20/10/2021

Thời lượng:

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả phát triển KT-XH năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

Còn dư địa để nới trần nợ công
Còn dư địa để nới trần nợ công

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 20/10/2021

Thời lượng:

Còn dư địa để nới trần nợ công