KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Cách mạng công nghiệp 4.0 và thách thức với Việt Nam
Cách mạng công nghiệp 4.0 và thách thức với Việt Nam

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cách mạng công nghiệp 4.0 và thách thức với Việt Nam

31/10/2017

Cách mạng công nghiệp 4.0 và thách thức với Việt Nam
Giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy tăng trưởng bền vững
Giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

31/10/2017

Giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy tăng trưởng bền vững
Điều chỉnh, nâng cao hiệu quả thu ngân sách
Điều chỉnh, nâng cao hiệu quả thu ngân sách

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

31/10/2017

Điều chỉnh, nâng cao hiệu quả thu ngân sách
Tháo gỡ nút thắt, tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Tháo gỡ nút thắt, tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

31/10/2017

Tháo gỡ nút thắt, tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển lớn mạnh
Tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển lớn mạnh

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

31/10/2017

Tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển lớn mạnh
Nghiên cứu điều chỉnh khung giờ làm việc
Nghiên cứu điều chỉnh khung giờ làm việc

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

31/10/2017

Nghiên cứu điều chỉnh khung giờ làm việc
Vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh trong chống buôn lậu thuốc lá
Vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh trong chống buôn lậu thuốc lá

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

31/10/2017

Vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh trong chống buôn lậu thuốc lá
Chấn chỉnh kỷ cương đầu tư công
Chấn chỉnh kỷ cương đầu tư công

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

31/10/2017

Chấn chỉnh kỷ cương đầu tư công
Chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa
Chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

31/10/2017

Chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa
Cần cơ cấu lại tổ chức bộ máy chính quyền ở cấp cơ sở
Cần cơ cấu lại tổ chức bộ máy chính quyền ở cấp cơ sở

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần cơ cấu lại tổ chức bộ máy chính quyền ở cấp cơ sở

31/10/2017

Cần cơ cấu lại tổ chức bộ máy chính quyền ở cấp cơ sở
Cách ứng xử của cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước
Cách ứng xử của cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cách ứng xử của cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước

31/10/2017

Cách ứng xử của cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước
Ý kiến của Bộ Nội vụ về báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật và cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016.
Ý kiến của Bộ Nội vụ về báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật và cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

30/10/2017

Ý kiến của Bộ Nội vụ về báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật và cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tốt, xu hướng phục hồi tích cực
Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tốt, xu hướng phục hồi tích cực

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 05/05/2021

Thời lượng:

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tốt, xu hướng phục hồi tích cực

Tiếp tục các giải pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Tiếp tục các giải pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;All News

Ngày phát hành: 05/05/2021

Thời lượng:

Tiếp tục các giải pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hộ chiếu vắc xin: Cần nghiên cứu kỹ hơn
Hộ chiếu vắc xin: Cần nghiên cứu kỹ hơn

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;All News

Ngày phát hành: 05/05/2021

Thời lượng:

Hộ chiếu vắc xin: Cần nghiên cứu kỹ hơn