Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/03/2021

Thời lượng:

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

24/03/2021

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Toàn văn Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV
Toàn văn Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV

Ngày phát hành: 24/03/2021

Thời lượng:

Toàn văn Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ

24/03/2021

Toàn văn Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV
Bảo đảm tiến độ biên soạn Lịch sử Chính phủ 1945 - 2015
Bảo đảm tiến độ biên soạn Lịch sử Chính phủ 1945 - 2015

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/03/2021

Thời lượng:

Bảo đảm tiến độ biên soạn Lịch sử Chính phủ 1945 - 2015

24/03/2021

Bảo đảm tiến độ biên soạn Lịch sử Chính phủ 1945 - 2015
Thủ tướng tiếp nhà đầu tư Áo đang tìm "bến đỗ"
Thủ tướng tiếp nhà đầu tư Áo đang tìm "bến đỗ"

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/03/2021

Thời lượng:

Thủ tướng tiếp nhà đầu tư Áo đang tìm "bến đỗ"

24/03/2021

Thủ tướng tiếp nhà đầu tư Áo đang tìm "bến đỗ"
Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc VTV
Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc VTV

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;All News

Ngày phát hành: 24/03/2021

Thời lượng:

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc VTV

24/03/2021

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc VTV
Thi đua - Khen thưởng cần tạo nên khí thế mới
Thi đua - Khen thưởng cần tạo nên khí thế mới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 23/03/2021

Thời lượng:

Thi đua - Khen thưởng cần tạo nên khí thế mới

23/03/2021

Thi đua - Khen thưởng cần tạo nên khí thế mới
Đưa đất nước phát triển bằng khát vọng của lớp trẻ
Đưa đất nước phát triển bằng khát vọng của lớp trẻ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 23/03/2021

Thời lượng:

Đưa đất nước phát triển bằng khát vọng của lớp trẻ

23/03/2021

Đưa đất nước phát triển bằng khát vọng của lớp trẻ
Khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông
Khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 21/03/2021

Thời lượng:

Khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông

21/03/2021

Khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông
Kiên trì mục tiêu kép để thu hút đầu tư
Kiên trì mục tiêu kép để thu hút đầu tư

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 21/03/2021

Thời lượng:

Kiên trì mục tiêu kép để thu hút đầu tư

21/03/2021

Kiên trì mục tiêu kép để thu hút đầu tư
Những quyết sách chiến lược cho cảng Cái Mép - Thị Vải
Những quyết sách chiến lược cho cảng Cái Mép - Thị Vải

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 20/03/2021

Thời lượng:

Những quyết sách chiến lược cho cảng Cái Mép - Thị Vải

20/03/2021

Những quyết sách chiến lược cho cảng Cái Mép - Thị Vải
Cải cách hành chính để xây dựng đất nước hùng cường
Cải cách hành chính để xây dựng đất nước hùng cường

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 19/03/2021

Thời lượng:

Cải cách hành chính để xây dựng đất nước hùng cường

19/03/2021

Cải cách hành chính để xây dựng đất nước hùng cường
Thủ tướng tiếp Hội Phát triển kinh tế Việt Nam - ASEAN
Thủ tướng tiếp Hội Phát triển kinh tế Việt Nam - ASEAN

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 19/03/2021

Thời lượng:

Thủ tướng tiếp Hội Phát triển kinh tế Việt Nam - ASEAN

19/03/2021

Thủ tướng tiếp Hội Phát triển kinh tế Việt Nam - ASEAN

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 09/05/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 09/05/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 10/05/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 09/05/2021

Quản lý và kiểm soát chặt biên giới
Quản lý và kiểm soát chặt biên giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 10/05/2021

Thời lượng:

Quản lý và kiểm soát chặt biên giới

Dứt khoát xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch bệnh, trì trệ sản xuất
Dứt khoát xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch bệnh, trì trệ sản xuất

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 09/05/2021

Thời lượng:

Dứt khoát xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch bệnh, trì trệ sản xuất