Chính phủ và Người dân

Vượt qua thách thức của đại dịch Covid: Xuất khẩu tăng trưởng
Vượt qua thách thức của đại dịch Covid: Xuất khẩu tăng trưởng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 15/09/2020

Thời lượng:

Vượt qua thách thức của đại dịch Covid: Xuất khẩu tăng trưởng

15/09/2020

Vượt qua thách thức của đại dịch Covid: Xuất khẩu tăng trưởng
Cần có thêm các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số
Cần có thêm các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 08/09/2020

Thời lượng:

Cần có thêm các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

08/09/2020

Cần có thêm các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số
Cải cách hành chính thúc đẩy FDI Hàn Quốc tại Việt Nam
Cải cách hành chính thúc đẩy FDI Hàn Quốc tại Việt Nam

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 01/09/2020

Thời lượng:

Cải cách hành chính thúc đẩy FDI Hàn Quốc tại Việt Nam

01/09/2020

Cải cách hành chính thúc đẩy FDI Hàn Quốc tại Việt Nam
Tiếp tục hỗ trợ đúng và đủ đối tượng thụ hưởng gói 62.000 tỷ
Tiếp tục hỗ trợ đúng và đủ đối tượng thụ hưởng gói 62.000 tỷ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 25/08/2020

Thời lượng:

Tiếp tục hỗ trợ đúng và đủ đối tượng thụ hưởng gói 62.000 tỷ

25/08/2020

Tiếp tục hỗ trợ đúng và đủ đối tượng thụ hưởng gói 62.000 tỷ
Hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút có chọn lọc vốn FDI
Hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút có chọn lọc vốn FDI

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 18/08/2020

Thời lượng:

Hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút có chọn lọc vốn FDI

18/08/2020

Hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút có chọn lọc vốn FDI
Cải cách thể chế để tận dụng cơ hội từ EVFTA
Cải cách thể chế để tận dụng cơ hội từ EVFTA

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 11/08/2020

Thời lượng:

Cải cách thể chế để tận dụng cơ hội từ EVFTA

11/08/2020

Cải cách thể chế để tận dụng cơ hội từ EVFTA
Tạo mọi điều kiện hỗ trợ du hoc sinh trở về học tập
Tạo mọi điều kiện hỗ trợ du hoc sinh trở về học tập

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 04/08/2020

Thời lượng:

Tạo mọi điều kiện hỗ trợ du hoc sinh trở về học tập

04/08/2020

Tạo mọi điều kiện hỗ trợ du hoc sinh trở về học tập
EVFTA: Quan ngại về vi phạm SHTT trong thương mại điện tử
EVFTA: Quan ngại về vi phạm SHTT trong thương mại điện tử

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 28/07/2020

Thời lượng:

EVFTA: Quan ngại về vi phạm SHTT trong thương mại điện tử

28/07/2020

EVFTA: Quan ngại về vi phạm SHTT trong thương mại điện tử
Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 21/07/2020

Thời lượng:

Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

21/07/2020

Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp
Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 14/07/2020

Thời lượng:

Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp

14/07/2020

Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp
An toàn phòng cháy nổ trong sử dụng điện
An toàn phòng cháy nổ trong sử dụng điện

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 07/07/2020

Thời lượng:

An toàn phòng cháy nổ trong sử dụng điện

07/07/2020

An toàn phòng cháy nổ trong sử dụng điện
Cải cách hành chính - Chìa khóa giúp EVFTA thành công
Cải cách hành chính - Chìa khóa giúp EVFTA thành công

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 30/06/2020

Thời lượng:

Cải cách hành chính - Chìa khóa giúp EVFTA thành công

30/06/2020

Cải cách hành chính - Chìa khóa giúp EVFTA thành công

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Toàn văn Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 03/2021
Toàn văn Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 03/2021

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;All News

Ngày phát hành: 31/03/2021

Thời lượng:

Toàn văn Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 03/2021

" Cỗ xe tam mã" của nền kinh tế tiếp tục tăng
" Cỗ xe tam mã" của nền kinh tế tiếp tục tăng

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 31/03/2021

Thời lượng:

" Cỗ xe tam mã" của nền kinh tế tiếp tục tăng

Phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV trước khi kiện toàn
Phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV trước khi kiện toàn

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 31/03/2021

Thời lượng:

Phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV trước khi kiện toàn