Chính phủ và Người dân

Nâng cao 'chất' và 'lượng' cho nhân lực ngành Logistics
Nâng cao 'chất' và 'lượng' cho nhân lực ngành Logistics

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;All News

Ngày phát hành: 06/05/2021

Thời lượng:

Nâng cao 'chất' và 'lượng' cho nhân lực ngành Logistics

06/05/2021

Nâng cao 'chất' và 'lượng' cho nhân lực ngành Logistics
Logistics và bước ngoặt chuyển đổi số
Logistics và bước ngoặt chuyển đổi số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 04/05/2021

Thời lượng:

Logistics và bước ngoặt chuyển đổi số

04/05/2021

Logistics và bước ngoặt chuyển đổi số
Ngành du lịch chuyển đổi số để vượt qua COVID-19
Ngành du lịch chuyển đổi số để vượt qua COVID-19

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 29/04/2021

Thời lượng:

Ngành du lịch chuyển đổi số để vượt qua COVID-19

29/04/2021

Ngành du lịch chuyển đổi số để vượt qua COVID-19
Xu thế thị trường xuất khẩu nông sản Quý II sẽ thông thoáng hơn
Xu thế thị trường xuất khẩu nông sản Quý II sẽ thông thoáng hơn

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 27/04/2021

Thời lượng:

Xu thế thị trường xuất khẩu nông sản Quý II sẽ thông thoáng hơn

27/04/2021

Xu thế thị trường xuất khẩu nông sản Quý II sẽ thông thoáng hơn
Tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số
Tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 20/04/2021

Thời lượng:

Tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số

20/04/2021

Tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số
Thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài
Thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 13/04/2021

Thời lượng:

Thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài

13/04/2021

Thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài
Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng
Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 06/04/2021

Thời lượng:

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng

06/04/2021

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng
Nhiệm kỳ của Chính phủ Kiến tạo - Hành động - Hiệu quả
Nhiệm kỳ của Chính phủ Kiến tạo - Hành động - Hiệu quả

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 30/03/2021

Thời lượng:

Nhiệm kỳ của Chính phủ Kiến tạo - Hành động - Hiệu quả

30/03/2021

Nhiệm kỳ của Chính phủ Kiến tạo - Hành động - Hiệu quả
Bồi dưỡng lớp thanh niên mới đủ tâm, đủ tầm, đủ trí góp phần phát triển đất nước
Bồi dưỡng lớp thanh niên mới đủ tâm, đủ tầm, đủ trí góp phần phát triển đất nước

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 23/03/2021

Thời lượng:

Bồi dưỡng lớp thanh niên mới đủ tâm, đủ tầm, đủ trí góp phần phát triển đất nước

23/03/2021

Bồi dưỡng lớp thanh niên mới đủ tâm, đủ tầm, đủ trí góp phần phát triển đất nước
Tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp
Tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 16/03/2021

Thời lượng:

Tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp

16/03/2021

Tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp
Nhiều băn khoăn trước kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội
Nhiều băn khoăn trước kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 02/03/2021

Thời lượng:

Nhiều băn khoăn trước kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

02/03/2021

Nhiều băn khoăn trước kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội
Để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công
Để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 23/02/2021

Thời lượng:

Để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

23/02/2021

Để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Phát huy sự chủ động của các địa phương trong phòng chống dịch bệnh
Phát huy sự chủ động của các địa phương trong phòng chống dịch bệnh

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 07/05/2021

Thời lượng:

Phát huy sự chủ động của các địa phương trong phòng chống dịch bệnh

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/05/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/05/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 06/05/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/05/2021

Công tác tham mưu, giúp việc phải sát sao, chất lượng, kịp thời hơn
Công tác tham mưu, giúp việc phải sát sao, chất lượng, kịp thời hơn

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 06/05/2021

Thời lượng:

Công tác tham mưu, giúp việc phải sát sao, chất lượng, kịp thời hơn