Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/02/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/02/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 02/02/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/02/2020

02/02/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/02/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/01/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/01/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 26/01/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/01/2020

26/01/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/01/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/01/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/01/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 19/01/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/01/2020

19/01/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/01/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/01/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/01/2019

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/01/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/01/2019

12/01/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/01/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/01/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/01/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 05/01/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/01/2020

05/01/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/01/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/12/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/12/2019

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 29/12/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/12/2019

29/12/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/12/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/12/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/12/2019

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 22/12/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/12/2019

22/12/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/12/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/12/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/12/2019

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 15/12/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/12/2019

15/12/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/12/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/12/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/12/2019

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 08/12/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/12/2019

08/12/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/12/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/11/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/11/2019

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 01/12/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/11/2019

01/12/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/11/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/11/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/11/2019

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/11/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/11/2019

24/11/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/11/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/11/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/11/2019

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 17/11/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/11/2019

17/11/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/11/2019

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Toàn văn Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 03/2021
Toàn văn Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 03/2021

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;All News

Ngày phát hành: 31/03/2021

Thời lượng:

Toàn văn Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 03/2021

'Cỗ xe tam mã' của nền kinh tế tiếp tục tăng
'Cỗ xe tam mã' của nền kinh tế tiếp tục tăng

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 31/03/2021

Thời lượng:

'Cỗ xe tam mã' của nền kinh tế tiếp tục tăng

Phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV trước khi kiện toàn
Phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV trước khi kiện toàn

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 31/03/2021

Thời lượng:

Phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV trước khi kiện toàn