Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua (18/10/2015)
Bản tin Chính phủ tuần qua (18/10/2015)

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/10/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua (18/10/2015)

18/10/2015

Bản tin Chính phủ tuần qua (18/10/2015)
Bản tin Chính phủ tuần qua (11/10/2015)
Bản tin Chính phủ tuần qua (11/10/2015)

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/10/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua (11/10/2015)

11/10/2015

Bản tin Chính phủ tuần qua (11/10/2015)
Bản tin Chính phủ tuần qua (03/10/2015)
Bản tin Chính phủ tuần qua (03/10/2015)

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/10/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua (03/10/2015)

04/10/2015

Bản tin Chính phủ tuần qua (03/10/2015)
Bản tin Chính phủ tuần qua (27/09/2015)
Bản tin Chính phủ tuần qua (27/09/2015)

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/09/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua (27/09/2015)

27/09/2015

Bản tin Chính phủ tuần qua (27/09/2015)
Bản tin Chính phủ tuần qua (19/09/2015)
Bản tin Chính phủ tuần qua (19/09/2015)

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/09/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua (19/09/2015)

19/09/2015

Bản tin Chính phủ tuần qua (19/09/2015)
Bản tin Chính phủ tuần qua (12/09/2015)
Bản tin Chính phủ tuần qua (12/09/2015)

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/09/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) Bản tin Chính phủ tuần qua (12/09/2015)

12/09/2015

Bản tin Chính phủ tuần qua (12/09/2015)
Bản tin Chính phủ Tuần qua (05/09/2015)
Bản tin Chính phủ Tuần qua (05/09/2015)

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/09/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chính phủ tuần qua (05/09/2015)

05/09/2015

Bản tin Chính phủ Tuần qua (05/09/2015)

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/05/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/05/2021

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

Ngày phát hành: 16/05/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/05/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 15/05/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 15/05/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 15/05/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 15/05/2021

Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bảo về sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết
Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bảo về sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 15/05/2021

Thời lượng:

Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bảo về sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết