Cần tiếp tục duy trì, thúc đẩy đà cải cách

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân 15/12/2020

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Nhiệm kỳ của Chính phủ Kiến tạo - Hành động - Hiệu quả
Nhiệm kỳ của Chính phủ Kiến tạo - Hành động - Hiệu quả

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 30/03/2021

Thời lượng:

Nhiệm kỳ của Chính phủ Kiến tạo - Hành động - Hiệu quả

Bồi dưỡng lớp thanh niên mới đủ tâm, đủ tầm, đủ trí góp phần phát triển đất nước
Bồi dưỡng lớp thanh niên mới đủ tâm, đủ tầm, đủ trí góp phần phát triển đất nước

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 23/03/2021

Thời lượng:

Bồi dưỡng lớp thanh niên mới đủ tâm, đủ tầm, đủ trí góp phần phát triển đất nước

Tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp
Tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 16/03/2021

Thời lượng:

Tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp

Nhiều băn khoăn trước kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội
Nhiều băn khoăn trước kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 02/03/2021

Thời lượng:

Nhiều băn khoăn trước kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công
Để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 23/02/2021

Thời lượng:

Để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Thể chế cần thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo
Thể chế cần thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 09/02/2021

Thời lượng:

Thể chế cần thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo