[INFOGRAPHICS] Tiểu sử tân Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa

(Chinhphu.vn) - Ngày 16/5, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, trong đó có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

16/05/2024 17:48

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa:

[INFOGRAPHICS] Tiểu sử tân Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn